Koers bepalen

met flexibele stedenbouw

Rekening houden met onzekerheden is de essentie van een toekomstbestendig plan. Een plan moet kunnen meebewegen met de tijdgeest. Bij elke opgave denken we na over een strategie waarin de essentie wordt vastgelegd in een ruimtelijk raamwerk en het gebied verder flexibel in te vullen is. De ervaring leert dat in een sterk ontwerp van de openbare ruimte de identiteit van het gebied besloten ligt.