Vernieuwen

groeien naar krimp

Krimp is een actuele opgave waarin ruimtelijke en sociale aspecten sterk verweven zijn. Wij zoeken naar middelen om in een veranderende omgeving aangenaam te wonen en werken. Het monitoren van onder meer leefbaarheid, leegstand en demografie is cruciaal om tijdige en passende ingrepen te kunnen doen. Wij laten de kwaliteiten van de plek zien, de kwetsbaarheden en een strategie om tot een duurzaam prettige leefomgeving te komen.