Wat we doen

BGSV is een adviesbureau voor stedenbouw en landschap

Wij maken stedenbouw begrijpelijk voor iedereen. Voor elke ruimtelijke opgave zoeken we de beste integrale oplossing; ambitieus en down-to-earth. Wij helpen bij het uitzetten van een heldere koers waarmee we waarde aan een gebied toevoegen. Bij onze opgaven betrekken we alle belanghebbenden, laten kansen zien en verleiden met verrassende beelden. Een goed plan maken we samen.

Wij adviseren en maken visies, stedenbouwkundige plannen, ontwikkelstrategieën, inrichtingsplannen voor de buitenruimte en beeldkwaliteitsplannen.

Met ons brede netwerk van professionals kunnen we elke opgave aan. Wij zijn nieuwsgierig, ‘openminded’ en werken vol enthousiasme samen met een opdrachtgever en betrokken experts. Door het uitwisselen van ideeën en ervaringen binnen het bureau en daarbuiten kunnen we snel tot de kern van de opgave komen. Wij analyseren, ontwerpen, begeleiden participatie processen, geven strategisch advies, reken & tekenen, verbeelden en maken maatvaste tekeningen.