Nieuws

 • 16 mei 2024

  Leeuwesteyn geselecteerd voor longlist ARC24 Stedenbouw Award

  Leeuwesteyn is geselecteerd voor de longlist van de ARC24 Stedenbouw Award van de Architect Longlist ARC24 Stedenbouw Award (dearchitect.nl). De jury gaat zich de komende weken beraden over de longlist. Uit deze lijst selecteren zij drie projecten voor de shortlist. 

 • 15 mei 2024

  Aangepast bestemmingsplan Huist ter Heide gepresenteerd aan omwonenden

  De omwonenden van de ontwikkeling Huist ter Heide West zijn geïnformeerd over het aangepaste bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan van deze ontwikkellocatie. Naar aanleiding van zienswijzen en nader natuuronderzoek is gekozen voor een kleiner ontwikkelgebied met compactere bouw waardoor een deel van de aanwezige bosschages niet bebouwd hoeft te worden. Daarnaast worden voor de in de omgeving van het gebied wonende dassen maatregelen genomen om de kwaliteit van hun foerageergebied te verhogen.

 • 13 mei 2024

  Landje van Fleur Hoogkarspel

  Het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan voor het Landje van Fleur is afgerond. In opdracht van STED ontwikkeling en ODV vastgoed ontwikkeling hebben we een stedenbouwkundig plan opgesteld voor bloemrijk wonen aan de noordzijde van Hoogkarspel. Een ontspannen woonwijk van 92 woningen in verschillende typologieën die is geïnspireerd op zijn verleden als bollenbedrijf. Dit komt tot uiting in de inrichting van het openbaar gebied en de uitwerking van de architectuur. De bollenschuur vormt de inspiratie voor het appartementengebouw dat als opvallend baken staat opgesteld bij de entree van het dorp. BGSV is gestart met de verdere uitwerking van de inrichting van het openbaar gebied. 

 • 8 mei 2024

  Aan de slag in Mijdrecht

  We gaan voor de gemeente Ronde Venen aan de slag met twee locaties in Mijdrecht. Samen onderzoeken we de kansen voor herontwikkeling met als eindproduct een ruimtelijk kader.

 • 6 maart 2024

  Stedenbouwkundig plan de Kleine Steeg Sittard vastgesteld

  Het college van de Gemeente Sittard-Geleen heeft ingestemd met het Schetsontwerp stedenbouwkundig plan voor de Kleine Steeg te Sittard. De rondom de Kleine Steeg gelegen ontwikkellocaties maken een transformatie mogelijk naar een toekomstbestendige duurzame en groene leefomgeving. Het komende half jaar gaan we het SO verder uitwerken, stellen we een beeldkwaliteitsplan op en inrichtingsplan.

 • 6 februari 2023

  Gemeenteraad Den Haag bezoekt ANWB locatie Wassenaarseweg

  BGSV en de gemeente Wassenaar hebben aan de gemeenteraad van Den Haag uitleg gegeven over het proces en de plannen: stedenbouwkundigkader, bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan. Ook hebben we gezamenlijk rondgelopen op het terrein met een prachtig rijksmonument en grenzend aan park Clingendael. Een nuttige en informatieve bijeenkomst in een ontspannen sfeer.

 • 15 januari 2023

  Aan de slag met zuidelijk spoorgebied Eindhoven

  BGSV gaat in opdracht van NS Stations, de gemeente Eindhoven en ProRail aan de slag met het opstellen van een gebiedsvisie voor het zuidoostelijk spoorgebied in Eindhoven. In de gebiedsvisie moet een ruimtelijk raamwerk worden vastgelegd waarin de huidige functies en de diverse ruimteclaims zijn ingepast en waarin de potentie van de locatie tot zijn recht komt. In onze aanpak is aandacht voor alle belangen van de opdrachtgevers, de omwonenden en de gebruikers van het gebied. Wij hebben veel ervaring met vergelijkbare opgaven en gaan met enthousiasme aan de slag!

   

 • 18 december 2022

  Bewonersparticipatie Zelhem Het Loo

  Op 30 november maakten we kennis met de buurt van woningbouwlocatie Zelhem Het Loo en praatten we hen bij over de aanpak en ruimtelijke visie voor woningbouw op deze locatie. Op 14 december kon iedereen die geïnteresseerd was in de plannen voor deze locatie aansluiten bij een digitale informatiebijeenkomst. De concept ruimtelijke visie is enthousiast ontvangen door de bewoners en de interesse in een woning in het plan is groot. De gegeven presentaties zijn via deze link terug te kijken op de website van gemeente Bronckhorst.

 • 26 oktober 2022

  ‘Weer verandert alles’ in de voorverkoop

  Door de kwetsbare ligging in de delta van Maas en Rijn moet Rotterdam keuzes maken hoe om te gaan met de grote klimaatsveranderingen. In het boek ‘Weer verandert alles’ van het Rotterdams Weerwoord worden mogelijke toekomstscenario’s voor de stad onderzocht. BGSV heeft gewerkt aan de visualisaties van deze toekomstscenario’s met als doel om zowel de kwetsbaarheid als de toekomst van vijf soorten stedelijke gebieden in beeld te brengen. Het boek is een uitnodiging om in gesprek te gaan over de klimaatbestendige toekomst van de stad Rotterdam. Door klimaatverandering neemt de kans op overlast en schade aan de leefomgeving toe door hevige neerslag, hitte, droogte en overstromingen. Dat levert in Rotterdam risico’s op voor de economie, veiligheid, gezondheid en brengt ook veel maatschappelijke vragen met zich mee. Rotterdam moet keuzes maken hoe om te gaan met grote veranderingen die gaan komen.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Merel Bakker

 • 6 oktober 2022

  Stadsdorp 3223 opgeleverd

  Stadsdorp in Hellevoetsluis is volop in ontwikkeling. Een onzichtbaar gebied in het centrum van Hellevoetsluis wordt getransformeerd tot een unieke nieuwe woonbuurt. In het gebied komt een mix aan woningtypes verdeeld over verschillende buurten. Centraal in het gebied ligt een voorzieningenzone met daarin sportcomplex De Eendr8 en kindcentrum De Samenstroom. Inmiddels is de eerste woonbuurt opgeleverd. BGSV heeft samen met gemeente Hellevoetsluis en Novaform het stedenbouwkundig plan gemaakt en de inrichting van de openbare ruimte ontworpen. In het ontwerp is veel aandacht geweest voor een duurzame inrichting van de buitenruimte, waterberging, klimaatadaptieve profielen en inpassing van bestaande bomen.  

 • 6 oktober 2022

  2e Daalsedijk krijgt vorm

  De transformatie van de 2e Daalsedijk begint vorm te krijgen. De eerste fase is inmiddels gerealiseerd en bewoond. In de aangename autovrije woonstraatjes is het industriële karakter van het gebied nog altijd voelbaar. In het ontwikkelkader dat BGSV heeft gemaakt is gezocht naar een gebiedsontwikkeling die aansluit op de kleinschaligheid van de Bloemenbuurt. Nieuwe en huidige bewoners ontmoeten elkaar in het lineair park langs de 2e Daalsedijk en in diverse pocket parks, waarvan de eerste inmiddels gerealiseerd is.  Belangrijke speerpunten bij het opstellen van het ontwikkelkader zijn de oplopende bouwhoogte van laag naar hoog richting het spoor, het autoluwe karakter en inpassing van de bestaande loodsen. De bovenbouwwerkplaats is volledig getransformeerd tot een parkeergarage voor bewoners en bezoekers met ruimte voor voorzieningen en kleinschalige werkruimtes in de plint. 

 • 25 september 2022

  Inspiratie opdoen in Parijs

  BGSV is met het hele team op excursie geweest naar Parijs. Vier dagen stonden in het teken van teambuilding, inspiratie opdoen en een hoop lol maken met elkaar. We bezochten interessante voorbeeldwijken op het gebied van duurzame grootstedelijke gebiedsontwikkelingen zoals Seine Rive Gauch, Billancourt, Batignolles en Docks Saint-Ouen. In deze wijken zagen we prachtige voorbeelden van gemengde stedelijke milieus waar de auto uit het straatbeeld is verdwenen en plaats heeft gemaakt voor groen, water, natuur en recreatie. Daarnaast bezochten we vele parken en pleinen en was er tijd voor culturele uitstapjes, zoals een bezoek aan Bourse de Commerce en Samaritaine. 

 • 18 mei 2021

  Gezocht: Trainees voor PEP Rotterdam-IV

  Ben jij de stedelijk of landschappelijk ontwerper van de toekomst? Ben jij de jonge professional die:
  • bij de start van zijn carrière direct de volledige breedte van het vak ziet
  • in 2 jaar tijd een groot netwerk opbouwt
  • max. 4 jaar een master heeft in stedenbouw of landschapsarchitectuur op WO-niveau
  • de titel stedenbouwkundige of landschapsarchitect binnen 2 jaar in de pocket wil hebben
  • de ambitie heeft om 4 werkterreinen te leren kennen
  • bereid is om de 2-jarige geïntegreerde route van de beroepservaring (PEP) te doorlopen
  • de Nederlandse taal uitstekend spreekt en schrijft
  • AutoCad en Adobe-software beheerst

  Wil jij zo snel mogelijk een stevige en zelfstandige professional worden die zich in elk project staande kan houden? Dan is het Ruimtelijk Traineeship iets voor jou!

  Rotterdam-IV bestaat uit 4 werkgevers: BGSV, Urbis, Kuipercompagnons en gemeente Rotterdam

  De volledige vacature vind je hier: https://www.bnsp.nl/vacature/ruimtelijk-traineeship-rotterdam-iv-zoekt-4-trainees-sept-2021-2023/

 • 21 januari 2021

  Gebiedsvisie Sortie 16 vastgesteld in de gemeenteraad

  De gebiedsvisie Sortie 16 is gisteren vastgesteld door de gemeenteraad van Zeist. Met veel plezier hebben we hieraan gewerkt in opdracht van de Provincie Utrecht. Met oog voor landschap en ecologie heeft BGSV samen met Wolbert van Dijk de gebiedsvisie opgesteld voor deze natuurinclusieve woonwijk op de Utrechtse Heuvelrug.

 • 21 juli 2020

  Positieve reactie op plannen de Mix Utrecht Overvecht!

  De bewoners hebben positief gereageerd op de nieuwe plannen voor de Mix! Na een intensief meedenk-traject van de klankbordgroep en een expertsessie zijn de ideeën van de bewoners in het plan geïntegreerd. Vergroenen van het plein en verdichten op de slooplocatie van de twee bestaande flats, gaan in dit plan samen. In De Mix worden middeldure woningen toegevoegd voor een betere woningbouwmix in de wijk. De sociale woningen die gesloopt worden, worden elders in Utrecht gecompenseerd.

   

 • 4 juni 2020

  Schiekadeblok ontwikkelt verder tot eigenzinnige mix van wonen, werken en verblijven

  Donderdag 28 mei 2020 werd het plan voor het Schiekadeblok met grote meerderheid van stemmen aangenomen door de gemeenteraad.

  Bij de ontwikkeling van het Schiekadeblok bouwen we voort op de identiteit van het gebied en maken we meer ruimte vrij voor wonen en werken vlakbij het Centraal Station. De afgelopen periode werden drie ontwikkelscenario’s uitgewerkt voor het Schiekadeblok, het gebied dat globaal tussen het Hofplein en het Centraal Station ligt. Een scenario zonder bebouwing van de strook naast het spoor en twee varianten met bebouwing van de spoorstrook.Wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen) is blij met de keuze om de spoorstrook te betrekken bij de ontwikkeling en daar extra kantoren te bouwen: “Het stedenbouwkundige model dat is gekozen biedt de kans om het hele gebied te ontwikkelen. Het Schiekadeblok krijgt zo een nieuwe toekomst op een toplocatie. Het wordt een bruisende mix van hoogbouw, kantoren en creatieve bedrijven.’

  Vanuit de gemeente Rotterdam werkt Merel Bakker van BGSV als stedenbouwkundige aan de ontwikkeling van plannen rondom het station: Rotterdam Central District, waaronder het Schiekadeblok. Hiervoor is de Nota van Uitgangspunten Schiekadeblok opgesteld en drie ontwikkelscenario’s. Aan het voorkeursscenario werd samengewerkt met KCAP.

 • 11 maart 2020

  Spectaculair masterplan voor de Rijnhaven!

  BGSV leverde, samen met Barcode en Robbert de Koning, haar bijdrage aan het ambitieuze masterplan van de gemeente Rotterdam. In het masterplan is ruimte voor een nieuw levendig en stedelijk gebied met een bijbehorende skyline en een 18 hectare groot drijvend park. Hiermee behoudt de Rijnhaven haar open havenkarakter met de kades en vergezichten over het water. Een klein gedeelte van de haven langs de stadsas wordt gedempt voor ca. 300.000m2 nieuw programma. Het drijvende park maakt het water beter beleefbaar, en de kades en steigers maken een rondje Rijnhaven langs en op het water mogelijk. De komende jaren ontstaat in de Rijnhaven een levendig centrumgebied dat Noord en Zuid sterker met elkaar verbindt. 

   

 • 9 januari 2020

  Stage lopen bij BGSV

  Stagiaire

  Wij zijn regelmatig op zoek naar enthousiaste stagiaires. Je werkt binnen het bureau mee aan verschillende projecten op het gebied van stedenbouw en landschap.  Enige ervaring met AutoCAD, Illustrator, Indesign en Photoshop is een pre. Vanaf februari / maart 2020 hebben we weer stageplaatsen beschikbaar voor een minimale periode van 5 maanden.

  Wil je in aanmerking komen voor deze plek dan kun je je cv en portfolio mailen naar petrahoumes@bgsv.nl

  Voor meer informatie kun je ons ook bellen op 010-240 05 40

 • 20 maart 2019

  Gezocht: Trainees voor PEP Rotterdam-II

  Ben jij de stedelijk of landschappelijk ontwerper van de toekomst?Ben jij de jonge professional die:
  • bij de start van zijn carrière direct de volledige breedte van het vak ziet
  • in 2 jaar tijd een groot netwerk opbouwt
  • max. 3 jaar een master heeft in stedenbouw of landschapsarchitectuur op WO-niveau
  • de titel stedenbouwkundige of landschapsarchitect binnen 2 jaar in de pocket wil hebben
  • de ambitie heeft om 4 werkterreinen te leren kennen
  • bereid is om de 2-jarige geïntegreerde route van de beroepservaring (PEP) te doorlopen
  • de Nederlandse taal uitstekend spreekt en schrijft
  • AutoCad en Adobe-software beheerst
  Wil jij zo snel mogelijk een stevige en zelfstandige professional worden die zich in elk project staande kan
  houden? Dan is het Ruimtelijk Traineeship iets voor jou!

  Rotterdam II bestaat uit 4 werkgevers: BGSV, Urbis, Kuipercompagnons en gemeente Rotterdam

  De volledige vacature vind je hier: http://pepnl.eu/category/vacatures/

 • 17 december 2018

  Gewonnen! 100 dagen challenge Utrecht

  Gewonnen: 100 dagen challenge Utrecht Overvecht

  De Provincie Utrecht heeft in het kader van de Actieagenda Woningmarkt de markt uitgedaagd om in 100 dagen met goede, concrete ideeën te komen om de woningbouwproductie te versnellen.

  BPD, Mitros en de gemeente Utrecht hebben BGSV in dit licht gevraagd een haalbare stedenbouwkundigvisie op te stellen voor een deel van de naoorlogse wijk Utrecht Overvecht.

  Het idee is om meer middendure huur toe te voegen aan het eenzijdige aanbod in Overvecht, en sociale huur toe te voegen op een andere locatie in Utrecht om zo een betere menging in de wijk en stadsbreed voor elkaar te krijgen. Door intensieve en enthousiaste inzet van alle betrokkenen lukte het om gezamenlijk binnen 100 dagen te komen tot een goed plan. Na de 100 dagen wonnen we deze challenge van de Provincie Utrecht!

 • 12 maart 2018

  Vacature stedenbouwkundig ontwerper

  BGSV zoekt een ervaren stedenbouwkundig ontwerper met minimaal 5 jaar werkervaring voor 32 uur per week

  Ben je een enthousiaste ervaren stedenbouwkundige die met veel inzet en betrokkenheid bij ons zou willen werken en heb je 5 tot 10 jaar relevante werkervaring? Stuur dan voor 1 april je sollicitatie met digitale portfolio (pdf max. 15 mb) naar vacatures@bgsv.nl ter attentie van Petra Houmes.

  Jij bent/hebt:
  - ambitieus met een conceptueel denkvermogen en goede ontwerpvaardigheden
  - denkt in kansen en mogelijkheden
  - in staat om snel te schakelen tussen verschillende projecten
  - ruime ervaring met het schrijven van een plan van aanpak, visies en dergelijke
  - goed in staat te communiceren zowel met collega’s als met opdrachtgevers
  - in staat om gestructureerd en efficiënt te werken
  - uitstekende computervaardigheden met AutoCad, Adobe Illustrator, Photoshop, Indesign en Sketchup
  - een uitstekend gevoel voor presentaties en beelden
  - goed op de hoogte van de actualiteit en het vakgebied
  - een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal
  - een opleiding op academisch niveau (TU, AvB of gelijkwaardig), en
  - je bent enthousiast, flexibel en nauwkeurig met een goed gevoel voor humor.
   
  Wij bieden je de mogelijkheid te werken aan alle fases van onze ontwerpopdrachten en door te groeien in een creatieve werkomgeving. En dat in het hartje van Rotterdam met leuke collega’s en goede arbeidsvoorwaarden (salaris is conform de architecten cao).
 • 11 mei 2017

  Oplevering eerste woningen landgoed Merici

  De eerste woningen op landgoed Merici in Bergen zijn opgeleverd. In opdracht van AM heeft BGSV het stedenbouwkundig plan voor het landgoed opgesteld en begeleid. De Boswoningen in de groene rand van het terrein zijn ontworpen door Bart Duvekot en het appartementengebouw dat uitkijkt over de polder is van Annette Marx. De zorgvuldige landschappelijke inpassing van de bebouwing met behoud van de bestaande bomen op dit kloosterterrein was de uitdaging bij dit project. Elke woning biedt met zijn panoramische vensters weer een ander perspectief op dit landschap.

 • 19 april 2017

  Samen Stadmaken!

  Op dinsdag 4 april en dinsdag 18 april 2017 hebben we samen met de gemeente Den Haag twee bewonersbijeenkomsten gehad over de toekomst van Driehoek Loosduinen.

  De Driehoek is de eerste pilot voor Samen Stadmaken, waarbij wordt gezocht naar mogelijkheden voor verdichten, vergroenen en verduurzamen binnen de stad. De Driehoek wordt begrensd door de Savornin Lohmanlaan, de Thorbeckelaan, de Groen van Prinstererlaan en de Oude Haagweg. Samen met de bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden uit de wijk hebben we ideeën opgedaan voor vergroening, verdichting en verduurzaming van de locatie. BGSV gaat de komende tijd aan de slag om op basis van deze ideeën de Gebiedsvisie Driehoek Loosduinen op te stellen.

 • 12 mei 2016

  minister Schultz van Haegen ontvangt brochure RiverArt

  De brochure voor het project RiverArt is uitgereikt aan Melanie Schultz van Haegen, minister van Infrastructuur en Milieu. RiverArt wil met kunstprojecten langs de rivier van Rotterdam tot Dordrecht een interessante route ontwikkelen die vertelt over dit dynamische gebied dat tot één van de maritieme topregio's in de wereld behoort. De minister zei over het project:

   “Water is overal in Nederland. Het zit in ons DNA, het heeft onze identiteit gevormd, het is ons erfgoed. Maar leven in een delta mag nooit vanzelfsprekend worden. RiverArt is een ode aan het water. Opdat we nooit vergeten dat droge voeten en schoon water bijzonder zijn.”

  BGSV heeft samen met stichting RiverArt en kunstenaarscollectief Observatorium het verhaal achter RiverArt in een groter perspectief geplaatst. 

 • 8 april 2016

  Feestelijke start bouw Merici fase 1

  Op vrijdag 8 april 2016 is onder grote belangstelling van toekomstige bewoners en genodigden het startsein gegeven voor de bouw van de 1e fase op Landgoed Merici in Bergen (NH). BGSV heeft het masterplan voor het landgoed Merici opgesteld in opdracht van AM en de Zusters der Ursulinen. Wethouder Jan Mesu (gemeente Bergen), zuster Marie Jose de Kok (Zusters Ursulinen) en Ronald Huikeshoven (AM), hebben deze dag gezamenlijk de officiële handeling verricht.

  De woningen die in aanbouw zijn gegaan bestaan uit zes twee-onder-een-kapwoningen gelegen in het deelgebied Bosrand en het luxe appartementengebouw bestaande uit 12 appartementen gelegen in deelgebied Zuidweide Zuid. BGSV is nog altijd betrokken bij de uitwerking van dit bijzondere project.

  Kijk hier voor meer informatie over de transformatie van het kloosterlandgoed Merici

   

 • 29 februari 2016

  RiverArt

  BGSV werkt mee aan het project RiverArt R&D. Met kunstprojecten langs de oevers van de rivier vestigt RiverArt de internationale aandacht op de regio Rotterdam - Drechtsteden, met als stip op de horizon de Wereldexpo 2025. Aan de oevers van de rivier zijn industrie, natuur, recreatie en stad met elkaar vervlochten tot een bijzonder ‘werkend landschap’.  RiverArt wil de kracht en de schoonheid van het gebied zichtbaar maken; de natuur, het cultureel, industrieel en wereld erfgoed, de innovatieve wereldspelers op het gebied van maritieme techniek en waterveiligheid, en haar unieke geschiedenis. Met RiverArt ontstaat een nieuwe, tot de verbeelding sprekende route en worden Dordrecht, Kinderdijk, de Drechtsteden en Rotterdam op en langs de rivier met elkaar verbonden.

 • 5 januari 2016

  Artikel in Stedebouw & Architectuur

  Slow stedenbouw, nieuwe woonbuurten met een dorpse sfeer

  Anno 2016 zit het ontwerpen hiervan in de genen van BGSV! De oplevering van de eerste delen van Elshof-Zuid in Anna Paulowna, het Staatsliedenkwartier in Leerdam en het Valleipark in Leusden in 2015 illustreren dit.

  In een artikel in het decembernummer van Stedebouw & Architectuur, de stedenspecial Leeuwarden, beschrijft Judith de Koster dat BGSV het masterplan heeft gemaakt voor de ‘trage’ ontwikkeling van de Zuidlanden: een grote uitbreiding voor Leeuwarden in een landschappelijke setting. Flexibiliteit, faseerbaarheid, kleinschaligheid, voorzieningen en nabuurschap zijn de kernbegrippen voor dit masterplan. Sinds 2007 zijn tientallen woningen en voorzieningen opgeleverd in kleine buurtschappen volgens het door ons ontworpen masterplan. Wiarda is een, in 2011 door ons ontworpen, waterrijk buurtschap.

  artikel Masterplan de Zuidlanden in Stedebouw & Architectuur

 • 17 december 2015

  We gaan starten in de Cartesiusdriehoek Utrecht

  In opdracht van NS Stations maken we, in samenwerking met Urban Xchange, een Koersdocument voor de Cartesiusdriehoek in Utrecht. Het wordt een strategische ontwikkelingsvisie voor gewenste toekomstige ontwikkelingen voor dit verouderde NS-terrein in het hart van Utrecht.

  De Cartesiusdriehoek krijgt een nieuwe identiteit. We zetten het gebied op de kaart van Utrecht door een duurzaam ruimtelijk, sociaal-cultureel én economisch ontwikkelingsperspectief te schetsen. 

 • 25 november 2015

  Wiarda wordt bouwrijp gemaakt

  Het buurtschap Wiarda wordt ontwikkeld als onderdeel van de Zuidlanden. Dit is een uitbreidingslocatie aan de Zuidrand van Leeuwarden, opgedeeld in een aantal kleinere buurtschappen die zich voegen in de drie landschapstypen: lommerrijk, de plantage en waterrijk.

  BGSV heeft het oorspronkelijke Masterplan voor de Zuidlanden opgesteld en de uitwerking van Wiarda.  Wiarda is onderdeel van het lager gelegen Waterrijk.  Het wordt verbonden met de sloepenroute, waardoor je vanuit de meeste achtertuinen zo met je bootje kunt vertrekken naar bijvoorbeeld de naastgelegen Tearnzer Wielen.

  In mei 2015 was BGSV  betrokken bij de jurering van de prijsvraag voor nieuwe, duurzame waterwoningen aan de zuidrand van Wiarda.  37 schetsontwerpen werden ingeleverd en Architectenbureau Robin Kerssens en IM Architects met CRAJ Boat Hus kwam als beste uit de bus. Op dit moment is de gemeente Leeuwarden druk bezig met de aanleg van waterpartijen om en door Wiarda. 

  Kijk hier voor meer informatie over Wiarda

 • 28 oktober 2015

  Brede school Waterrijk Boskoop geopend!

  Het eerste project van Waterrijk Boskoop: een brede basisschool. Op basis van het Beeldkwaliteitsplan van BGSV staat er een prachtig robuust gebouw, ontworpen door Atelier PRO. De verschijningsvorm verwijst naar de bebouwing op de vroegere kwekerijen en tuinderijen in het gebied. De belangrijkste voorziening is er; nú kunnen de woningen volgen. Hiervoor hebben we het verkavelingsplan en beeldkwaliteisplan ook gemaakt.

 • 6 oktober 2015

  Start bouw woonzorgcomplex Elshof-Zuid, Anna Paulowna

  In Anna Paulowna is gestart met de bouw van woonzorgcomplex Elshof. Het gebouw, ontworpen door Studioninedots, herbergt 28 woningen voor dementerenden en is onderdeel van de eerste fase van het masterplan en beeldkwaliteitsplan, opgesteld door BGSV. Het plan heeft een strategie die veel ruimte laat voor differentiatie, flexibiliteit en verschillende programma’s en waarbij onafhankelijk van de ontwikkelsnelheid ook in de tussentijd een leefbaar woongebied ontstaat.

  Kijk voor meer informatie op Slow stedenbouw Elshof-Zuid, Anna Paulowna

 • 24 augustus 2015

  Feestelijke start bouw Waterrijk Boskoop

  Onder grote belangstelling is 24 augustus jl. de eerste paal geslagen van de eerste van vele bruggen in Waterrijk Boskoop. Hiermee is het startschot gegeven voor de bouw van de eerste fase van de nieuwe woonwijk. Het stedenbouwkundig ontwerp is van de hand van BGSV.

  Het kenmerkende van Boskoop is het karakteristieke slagenlandschap. De bebouwingslinten met kwekerswoningen, de achterliggende kwekerijen met bijbehorende schuren en beplanting en het kilometers lange netwerk van sloten, maken samen de Heerlijkheid Boskoop. In de nieuwe woonwijk worden de bestaande en nieuwe sloten de waterallees van de wijk. Dwars op de richting van de slagen worden grotere waterverbindingen aangelegd die de nieuwe wijk woongebieden verbindt met de omliggende linten en wijken. Het slagenlandschap blijft herkenbaar binnen het plangebied, de ene keer als sloot, de andere keer als weg met een bomenrij. Langs de centrale waterpartij komen enkele bebouwingsaccenten. Door flexibel om te gaan met de slagenstructuur ontstaat een afwisselend beeld. Binnen Waterrijk worden een aantal gebiedsspecifieke woningtypen ontwikkeld, één daarvan is de verandawoning, een andere is de schuurwoning. Met dit plan wordt voortgebouwd op de Heerlijkheden van Boskoop; de directe relatie tussen sloten, plantsoenen en woningen maakt de woonomgeving tot een Heerlijkheid.

  Kijk voor meer informatie op Waterrijk Boskoop

 • 27 juni 2015

  Start verkoop woningen eerste fase kloosterlandgoed Merici in Bergen

  Op 27 juni is de verkoop van de eerste twee deelplannen op Landgoed Merici, bestaande uit achttien woningen gestart. BGSV heeft, in opdracht van AM, het stedenbouwkundig plan gemaakt voor de herontwikkeling van deze unieke woonlocatie.

  Voor meer projectinformatie kloosterlandgoed Merici Bergen

 • 1 juni 2015

  Handelsmissie Canada

  Stadsruim heeft BGSV gepromoot tijdens de handelsmissie naar Canada dat in het teken stond van duurzaamheid. Thema's zoals de integratie van goede fietsroutes, speelplekken en water in een landschapsinclusief ontwerp was het typisch Nederlandse thema waarop BGSV zich profileerde. Onder leiding van minister Ploumen en samen koning Willem Alexander zijn relaties gelegd met het bedrijfsleven en overheden in Toronto en Vancouver, dat de ambitie heeft uitgesproken om in 2020 de groenste stad van de wereld te zijn. Daar werken wij natuurlijk graag aan mee!

 • 2 april 2015

  Ontwikkelvisie 2e Daalsedijk, Utrecht klaar voor de volgende stap

  De gemeenteraad heeft de ontwikkelvisie 2e Daalsedijk op 2 april 2015 vastgesteld. Voor het buiten gebruik gestelde historisch werkspoor aan de 2e Daalsedijk in Utrecht is een ontwikkelvisie opgesteld. Het gebied wordt groener, behoudt karakteristieke gebouwen, wordt autoluw en er komt een mix van wonen, werken en cultuur. Van een gesloten, privaat bedrijventerrein wordt het gebied geleidelijk getransformeerd naar een gemengd woonwerkgebied en wordt zo een onlosmakelijk onderdeel van de stad.

  Voor meer projectinformatie 2e Daalsedijk

 • 27 maart 2015

  Start bouw wijk Elshof-Zuid, Anna Paulowna

  Op 27 maart was de officiële eerste handeling voor de bouw van de wijk Elshof-Zuid in gemeente Hollands Kroon. Elshof Zuid is een nieuwe woonwijk van Anna Paulowna, waarvoor BGSV een flexibele stedenbouwkundig plan ontwikkelde. Het programma voor de locatie ligt niet vast, maar wel is vastgelegd dat elke fase een mooi afgerond geheel vormt. De eerste fase is een bijzondere combinatie van projecten.De Wooncompagnie en Samen realiseren hier 28 plaatsen voor mensen met dementie in een complex met vier woongroepen. Daarnaast komen er 18 plaatsen voor zelfstandig wonende ouderen en zelfstandige woningen. Er wordt een CPO-project gerealiseerd van 15 starters en BPD ontwikkelt hier zo’n 20 eengezinswoningen en 10 twee-onder-één-kapwoningen.

  Voor meer projectinformatie Elshof Zuid

 • 26 maart 2015

  Succesvolle Start Verkoop Vroondaal, Den Haag

  De eerste fase van Vroondaal Aan het Park is bijna uitverkocht. Goed nieuws! Op donderdag 26 maart is de verkoop van de tweede fase gestart met 36 klassieke woningen. BGSV maakte het stedenbouwkundig plan, het handboek voor de openbare ruimte en treedt op als supervisor. In het beeldkwaliteitsplan dat BGSV samen opstelde met de betrokken ontwikkelende partijen, BPD en Synchroon, is voor een aansprekende architectonische signatuur gekozen: chique Haags. Dit komt in de architectuur tot uitdrukking, maar ook in het ontwerp van de buitenruimte met singels en plantsoenen die uitkomen op het centrale Park Madestein. Kopers herkennen deze kwaliteit waarin stedenbouw, architectuur en openbare ruimte ééngeheel vormen en zijn enthousiast.

  Voor meer projectinformatie Vroondaal

   

 • 20 december 2014

  Start bouw Valleipark Leusden

  Zaterdagmiddag 13 december heeft wethouder Van Beurden de bouw van de nieuwe woonwijk Valleipark in Leusden in gang gezet, met een feest voor de (potentiële) kopers van Valleipark Leusden. Onder het genot van een warme chocolademelk maakten de toekomstige bewoners kennis met elkaar. Mensen die we al kenden van de co-creatie bleken ook echte kopers te zijn geworden! Van ecologisch tot kangoeroewoning, iedereen bouwt hier aan zijn droom, met prachtig uitzicht op het Valleikanaal en het coulisselandschap van de Gelderse Vallei.

  BGSV heeft het stedenbouwkundig plan gemaakt voor het Valleipark.

  Voor meer projectinformatie Valleipark, Leusden