Rotterdam Central District

Rotterdam

Het Rotterdam Central District is het gebied aan weerszijden van het centraal station tot en met de oude Hofpleinlijn. De gemeente heeft de ambitie hier een levendig stuk stad te realiseren. Hierbinnen vallen een aantal projecten die samen bijdragen aan de gebiedsontwikkeling. Dit zijn: Treehouse, het Schiekadeblok, Pompenburg en aangrenzend Rise. BGSV heeft bijgedragen aan deze ontwikkelingen door met de gemeente te werken aan de ambitiedocumenten, bouwplanontwikkeling, nota’s van uitgangspunten, beeldkwaliteits- en bestemmingsplannen.

Het gebied is oorspronkelijk ontwikkeld als werkgebied, maar zal in de loop van de tijd verkleuren naar een levendig stuk stad met woningen, cultuur, horeca en innovatieve/creatieve bedrijven. De nieuwe bebouwing begeleidt een afwisselende wandelroute over het nieuwe plein in het Schiekadeblok richting het dakpark in Pompenburg. De wederopbouwpanden worden in de plannen ingezet voor creatief en innovatief programma. Zo blijft de gelaagdheid van de stad zichtbaar en houdt het gebied door de combinatie van nieuw en oud een bijzonder karakter. Rotterdam gaat voor ‘slim verdichten’. Dat betekent programma toevoegen in combinatie met het vergroenen van de buitenruimte. Het gebied is gekoppeld aan twee stadsprojecten: de vergroening van de Hofpleinlijn en het Hofplein. De afstemming en aansluiting van deze projecten was een belangrijke opgave, zodat elk project bijdraagt aan de ambities van de stad en het meer wordt dan de som der delen; een levendig stuk stad.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Merel Bakker 

Meer afbeeldingen