Betrekken

van alle belanghebbenden

Wij maken plekken waar mensen zich thuis voelen. Dit lukt alleen als we goed luisteren. Wij gaan op zoek naar kwartiermakers, interessante initiatieven en lokale verhalen. Hiermee verrijken we onze plannen en ontstaan vitale gebieden. Enthousiasmeren en inspireren is een belangrijk onderdeel van dit proces. Door mensen te betrekken worden ze ambassadeurs van het plan. Door een grote betrokkenheid wordt een goed plan een maakbaar plan.