Nieuw elan in de Babberspolder

Vlaardingen

BGSV heeft het masterplan voor de Babberspolder-Oost gemaakt in opdracht van Waterweg Wonen en de gemeente Vlaardingen. De naoorlogse wijk is grotendeels gesloopt, maar de hoofdopzet van Van Tijen en het bijbehorende ontwerpinstrumentarium vormden het vertrekpunt voor de herinrichting. BGSV heeft samen met de bewoners nagedacht over de invulling van de parkstroken in de wijk en die uitgewerkt in inrichtingsplannen. BGSV is betrokken geweest bij de planvorming als supervisor. Inmiddels staat er een wijk waar de bewoners trots op zijn!

De Babberspolder-Oost is in de jaren ‘50 ontworpen door de architect en stedenbouwkundige Van Tijen. Het oorspronkelijk stedenbouwkundig plan wordt gekenmerkt door een prachtige gelaagdheid van groene en gebouwde elementen. Verschillende woonvelden worden van elkaar gescheiden door parkstroken met op de kop een blikvanger. In de loop van de tijd is de oorspronkelijke heldere opzet van parkstroken en woonvelden verrommeld geraakt en door de eenzijdige woningvoorraad had de buurt een slecht imago. In het masterplan werden deze parkstroken weer groen, de woonvelden gemarkeerd en de voorzieningen aan de centrale laan gesitueerd. Deze heldere hoofdopzet is in de loop der jaren sterk genoeg gebleken om veranderingen in programma en woonwensen op te kunnen vangen.

Nu alle woonvelden zijn vernieuwd en de wijk met het winkelcentrum een nieuw gezicht heeft gekregen aan de Van Hogendorplaan is het imago 360 graden gekanteld: het is een gewilde wijk, met een fris elan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Merel Bakker