Stadsdeelvisie Noord en Oost II

Kerkrade

BGSV ontwikkelde samen met Procap in opdracht van de woningcorporaties Wonen Zuid, Wonen Limburg en de gemeente Kerkrade een stadsdeelvisie voor Kerkrade Noord en Oost II. Kerkrade gaat een onzekere toekomst tegemoet en daarbij hoort een inspirerende visie die flexibel is en de stadsdelen zo goed mogelijk voorbereid op de aankomende veranderingen.

De ontwikkeling van de visie is gestart met een grondige analyse van de wijken en buurten. Ons uitgangspunt was een visie te maken met een bijbehorende strategie die alle bewoners, ondernemers, investeerders en partners in de buurten perspectief biedt. De visie is integraal en biedt aanknopingspunten voor ruimtelijke, economische en sociale vraagstukken. Als gevolg van de sterk vergrijzende en krimpende bevolking zal in Kerkrade Noord en Oost II tussen nu en 2030 op allerlei plekken leegstand en ruimte ontstaan. De huidige leegstand verspreidt zich over heel Kerkrade Noord en Oost II. De Stadsdeelvisie stuurt niet op verdunningsgebieden maar op verdunningsstrategieën die kunnen worden ingezet als blijkt dat in een bepaald gebied meer leegstand ontstaat. Deze strategieën verschillen per type gebied. In een centrumgebied is een langdurig braakliggend terrein ongewenst, terwijl dit aan de randen juist de beleving van het landschap kan versterken.
Strategische projecten zijn bepaald en verder uitgewerkt in het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Daarbij is structurele monitoring van de ontwikkelingen op de woningmarkt cruciaal. Het resultaat is een stadsdeelvisie waarin zorg en trots worden gedeeld, kwaliteiten van gebieden worden gewaarborgd en aandachtsgebieden op de kaart worden gezet.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Judith de Koster

Meer afbeeldingen