Kernhem B-west

Ede

Als onderdeel van de wijk Kernhem zijn de afgelopen tien jaar verschillende buurten gerealiseerd die onderling een sterke samenhang vertonen. Kenmerkend zijn zowel landschappelijke elementen zoals de houtwallen en smalle woonstraten, als de eenduidige verkavelingprincipes en verkavelingsrichting en een sterk homogene architectuur.
Voor het laatste deel van Kernhem (West-B) heeft BGSV in opdracht van de gemeente Ede en in samenwerking met vier betrokken ontwikkelende partijen een stedenbouwkundig plan opgesteld dat voortborduurt op de bestaande kwaliteiten, maar tevens een vertaling is van wensen en eisen van nu. Een buurt waarin de bestaande groene karakteristiek voortgezet wordt ondanks de hogere parkeernorm en kleinere normkavel.

Binnen het raamwerk van de bestaande houtwallen zijn de woonstraten zo gelegen dat zij maximaal profiteren van oriëntatie op de houtwallen en de groene randen. Voor de woonstraten zijn wigvormige plantsoenen bedacht die de oriëntatie op het landschap versterken en waar in het brede deel voldoende plek is voor bomen. Er is veel aandacht besteed aan de overgang naar het bestaande landschap en het realiseren van ecologische verbindingszones, regenwater wordt zo veel mogelijk op een natuurlijke manier afgevoerd.

 Het informele karakter en de grote variatie in het bebouwingsbeeld van de eerdere deelplannen is op een nieuwe manier vertaald. De staffelende bebouwing aan de plantsoenen zorgt op een natuurlijke manier voor variatie en een dorpse korrel. Parkeren is opgelost in koffertjes tussen de woningen, waardoor de woonstraatjes smal en autovrij zijn en er een prettige, veilige woonomgeving ontstaat.

 Het vele groen, de speelmogelijkheden en het goede langzaamverkeersnetwerk dragen bij aan een gezonde leefomgeving. Voor Kernhem West-B geldt een hoge duurzaamheidsambitie. Afwijkend van de rest van Kernhem worden geen rode, maar grijze pannen voorgeschreven en worden dakvlakken optimaal gepositioneerd voor het toepassen van zonnepanelen. Het warmtenet draagt bij aan een goede energieprestatie van de woningen.

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margien Oepts

 

Meer afbeeldingen