Vroondaal

Den Haag

BGSV heeft in opdracht van de GEM Vroondaal een stedenbouwkundig plan gemaakt voor de herontwikkeling van de luxe woonwijk Vroondaal. De opgave was om met een vernieuwd en verbreed woningaanbod de unieke kwaliteiten te bepalen voor de woongebieden rondom Park Madestein. Na oplevering van het stedenbouwkundig plan werkt BGSV aan de uitwerking van de verschillende deelgebieden. BGSV maakt voor ieder gebied een beeldkwaliteitsplan, plan openbare ruimte en verkavelingsplan. Op dit moment doen we de bouwplanbegeleiding en supervisie voor de stedenbouwkundige plannen van de verschillende ontwikkelvelden. Judith de Koster is lid van de Commissie Esthetiek en BGSV werkt aan de inrichtingsplannen per deelgebied.

Voor Vroondaal Zuid is gekozen voor een sterke eigen identiteit met een chique Haagse architectuurstijl. Voor Vroondaal Westmadepark is gekozen om aan te sluiten op het succes van Vroondaal Zuid. Er is ingezet op een nog rijkere detaillering binnen de chique Haagse stijl. Voor Vroonvaart ten zuiden van de Madepolderweg wordt aangesloten bij deze stijl, waarbij het accent wordt verlegd naar een iets landelijkere architectuur met Westlandse stijlkenmerken. Vroondaal heeft een sterke identieit waarbij de samenhang tussen de woonbuurten groot is. Zowel in architectuur als in de vormgeving van de openbare ruimte is gekozen voor een rustig en eenduidig beeld. Het groene raamwerk en de signatuur chique Haags geven Vroondaal een groene, ontspannen en tegelijkertijd statige uitstraling. Het stedenbouwkundig plan is flexibel en is de afgelopen jaren gefaseerd ontwikkeld in samenwerking met de betrokken markpartijen. De groene identiteit en de kwaliteit zijn door ons concequent vormgegeven en uitgewerkt voor de verschillende deelgebieden. Door het naar binnen halen van de omliggende landschappelijke kwaliteit worden directe verbindingen gemaakt vanuit de nieuwe woonbuurten naar Park Madestein en de openbare oevers van het Grand Canal. Het raamwerk zorgt voor eenheid en samenhang tussen de buurten en draagt bij aan de vorming van een eenduidig adres met Park Madestein als centraal park in Vroondaal. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Judith de Koster

Meer afbeeldingen