Leeuwesteyn

Leidsche Rijn Utrecht

De meest duurzame wijk van Utrecht op een unieke locatie: tussen het hooggelegen dakpark A2 en met uitzicht op het Amsterdam-Rijnkanaal. De wijk heeft een herkenbare eigen uitstraling met een knipoog naar de art-deco van typisch Utrechtse gebouwen. In de wijk komt het beste van de twee delen van Utrecht samen: de luwte van Leidsche Rijn met veel ruimte voor groen en tegelijkertijd in een bruisende stadswijk op een steenworp afstand van de oude binnenstad.

BGSV werkt vanaf 2014 aan de realisatie van Leeuwesteyn. Samen met G84 hebben we een visie opgesteld en een ruimtelijk beeld geschetst. Op basis van het stedenbouwkundig plan worden de bouwvelden getenderd en door verschillende marktpartijen ontwikkeld. BGSV is hierbij supervisor en werkt stapsgewijs het inrichtingsplan uit. 

Voor de wijk Leeuwesteyn hebben we een eenvoudig maar robuust raamwerk ontworpen. Kenmerkend is de ontsluitingsroute die als één lange slingerende laan door het gebied loopt. Daar waar de laan het gebied inkomt wordt een hoogteverschil overbrugd, verder ligt de laan hoofdzakelijk op één niveau. Vanaf de laan wordt steeds een ander perspectief geboden op de omgeving en op de bebouwing. Haaks op de laan staan verschillende groene vizieren die een verbinding vormen tussen het dakpark en het kanaal. Via de vizieren zijn er verschillende fiets-, wandel- en struinroutes door het gebied mogelijk. De vizieren zijn geheel autovrij en kennen een sterk hoogteverloop. Het versterkt de oriëntatie op de stad en wordt benut om de wijk een eigen identiteit te geven. Aan de hoge zijde (Willem-Alexanderpark) zijn de routes smal en stenig, vormgegeven met trappen en muren. Aan de lage zijde (Amsterdam-Rijnkanaal) zijn de vizieren groen, met volop ruimte om te spelen. De bouwvelden liggen als bastions in het oeverpark. Door een sterke regie te voeren op de beeldkwaliteit is een samenhangend beeld ontstaan met een stedelijke uitstraling.

Leeuwesteyn is een wijk die een aanzienlijke bijdrage levert aan de thema’s duurzaamheid en gezond stedelijk leven. Deels zit dit verankerd in de planopzet en het raamwerk, waarbij bestaande bomen zijn ingepast, er veel ruimte is voor infiltratie en bewegen wordt gestimuleerd. Parkeren vindt grotendeels plaats op eigen terrein door het slim inzetten van het aanwezige hoogteverschil. Daarnaast worden in de tenders hoge ambities meegegeven op het gebied van energie, natuurinclusiviteit, circulariteit en waterberging. De ambities worden vervolgens onderdeel van het contract tussen marktpartij en gemeente, waardoor ook in de realisatie de kwaliteit hoog blijft. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margien Oepts