Winkelcentrum De Hoven

Delft

Winkelcentrum De Hoven is, op de binnenstad van Delft na, het enige winkelcentrum in Delft met meerdere supermarkten en een compleet overig winkel- en voorzieningenaanbod. Het economische en sociale hart van de wijken Voorhof, Buitenhof, Poptahof en Tanthof. Met de komst van zo’n 10.000 nieuwe woningen in de directe omgeving ontstaan kansen voor de toekomst van het winkelcentrum. In samenwerking met DTNP en Empaction heeft BGSV een gebiedsambitie opgesteld om het winkelcentrum en de omliggende buitenruimte een impuls te geven.

Het winkelgebied De Hoven bestaat uit een passage, maar ook uit verspreid aanbod aan onder andere de Papsouwselaan. Er is een compacter winkelcentrum nodig met een sterkere bundeling van winkels. Het zwaartepunt van het winkelcentrum wordt verplaatst richting de Martinus Nijhofflaan. De verbinding van De Hoven met omliggende buurten wordt verbeterd door een herinrichting van het openbaar gebied en het doorzetten van stedelijk programma in westelijke richting. In lijn met het beleid van de gemeente Delft gaat bereikbaarheid niet alleen maar over de auto en zijn lopen en de fiets minstens net zo belangrijk. Alleen dan is een hoogwaardige kwaliteit van de openbare ruimte mogelijk. Er wordt ingezet op hoogwaardige fietsinfrastructuur met goede fietsenstallingen dichtbij de ingangen van de passage. De tramhalte op de Martinus Nijhofflaan zal verplaatst moeten worden richting de entree van De Hoven zodat er een logischere ontsluiting zal zijn van het winkelcentrum op het openbaar vervoer. 

Om een toekomstbestendig winkelcentrum te houden is daarnaast een transitie van winkelcentrum naar compleet voorzieningencentrum nodig. Door de grotere functiemix en een verbreding van het programma krijgt het gebied meer betekenis dan alleen als winkelgebied. Langs de stedelijke boulevard worden de plinten aan de Papsouwselaan en de Martinus Nijhofflaan ontwikkeld met meer levendige plinten met vooral publieksgerichte functies. Daarbij zijn een menselijke maat en schaal van belang. De plinten aan de ‘luwe’ zijde, aan de Troelstralaan, zijn minder zichtbaar. De inspanning zal daarbij zijn om de gevel zoveel mogelijk een transparant en open karakter te geven. Door gelijktijdig ook de ruimtelijke uitstraling te verbeteren en de openbare ruimte en het daklandschap te vergroenen, ontstaat een aangenamer verblijfsklimaat; een plek waar je niet alleen naar toe moet, maar ook waar je graag naar toe gaat en wilt zijn.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Judith de Koster

Meer afbeeldingen