Westvaartpark

Alphen aan den Rijn

BGSV heeft in opdracht van Synchroon het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan gemaakt voor Westvaartpark. Daarnaast hebben we de inrichting van de buitenruimte ontworpen. De beeldkwaliteit van de bebouwing is geïnspireerd op de lintbebouwing langs de Rijndijk. De inrichting van de woonstraten, plantsoenen en groene parkranden is vormgegeven in aansluiting op de landschappelijke ondergrond en gebiedseigen beplanting. De bestaande lintbebouwing langs de Rijndijk is zorgvuldig ingepast.

Westvaartpark ligt in het open polderlandschap ten zuiden van de Rijn tegen de bestaande kern van Hazerswoude aan. Westvaartpark is geïnspireerd op de landschappelijke ondergrond van de polder en heeft een waterrijk karakter waarbij het slagenlandschap nog steeds afleesbaar is. Door de noordzuid lopende sloten zijn bestaande doorzichten gehandhaafd. De nieuwe bebouwing sluit aan op de dorpse kenmerken van Hazerswoude-Rijndijk. Het programma bestaat uit een mix van woningtypes, inclusief twee sociale appartementengebouwen. 

De woningen in het middengebied grenzen aan een ‘poldersloot’ met knotwilgen of een intiem plantsoen met een kleine speelplek. De woningen aan de randen grenzen aan een waterrijk park dat een zachte overgang vormt naar het polderlandschap. De inrichting nodigt uit tot spelen, ontmoeting en ontspanning, zodat het park fungeert als ontmoetingsplek voor huidige en nieuwe inwoners. In het plan is veel aandacht voor duurzaamheid en het integreren van natuur en ecologie. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sandra van Dijk

Meer afbeeldingen