Veilingterrein

Venlo

BGSV en Urban Xchange hebben in opdracht van gebiedseigenaar JPO in een gezamenlijk traject met de gemeente Venlo en onderwijs- en zorginstellingen het Ambitiedocument opgesteld.
Het Ambitiedocument gaat over de gemeenschappelijke identiteit en het ruimtelijk raamwerk van het gehele Middengebied en de kansrijke invulling van het Veilingterrein daarbinnen.
De ambities voor de gebiedsidentiteit en voor de programmatische en ruimtelijke inrichting van het Veilingterrein en het Middengebied worden beschreven.
In de visie wordt gestreefd naar een volledige transformatie waarbij het Veilingterrein een verbindend gebied wordt met een innovatieve mix van wonen, werken, zorg, onderwijs en voorzieningen.

 

Het voormalige Veilingterrein in Venlo-Zuid is nu nog een leeg en naar binnen gekeerd terrein. Het Middengebied is momenteel vooral een functionele omgeving en kent geen ruimtelijke of functionele samenhang. De functies zijn fysiek van elkaar gescheiden door de wegenstructuur waardoor het Middengebied uit functionele en ruimtelijke eilandjes bestaat. 

Het Middengebied in Venlo heeft regionaal een grote betekenis vanuit zorg, onderwijs en sport. Een aantal grote spelers in het gebied, VieCuri Medisch centrum, Fontys Hogeschool, Gilde College en JPO, wil stappen zetten in de verdere ontwikkeling. Het gebied staat tevens voor een aantal ingrijpende ruimtelijke uitdagingen en heeft veel potentie om door te groeien naar een bijzonder stadsdeel dat zich profileert op de thema's gezond leven en innovatie.

De landschappelijke relatie tussen het Maasdal en de hogergelegen Jammerdaalse Heide wordt in het Middengebied versterkt door het maken van een nieuwe Hei-tot-Maas-route. Deze nieuwe landschappelijke drager verbindt zorg, onderwijs, wonen, werken en buurtvoorzieningen in het gebied. Interactie en ontmoetingen tussen verschillende gebruikers worden gestimuleerd. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Judith de Koster

Meer afbeeldingen