Sportpark A4

Schiedam

In Schiedam krijgt een uniek project gestalte: bovenop het tunneldak van de rijksweg A4 worden een park en sportpark in aangelegd. Sportpark A4 is onderdeel van een grote transitie ‘Schiedam in beweging’ binnen de gemeente. BGSV heeft in opdracht van de gemeente Schiedam en Van Kessel Sport en Cultuurtechniek aan de totstandkoming van het integrale plan gewerkt.

De hele omgeving van het Sportpark A4 wordt ontworpen als park voor sporters, recreanten en buurtbewoners. Binnen deze complexe multidisciplinaire opgave worden bovenop het tunnellichaam vier voetbalvelden en twee handbalvelden gerealiseerd. Doordat aan weerszijden van de tunnel betonnen luifelconstructies zijn aangebouwd, wordt de ideale breedte voor een voetbalveld bereikt en ontstaat er tevens plek voor meervoudig ruimtegebruik. Aan de zuidzijde van het sportpark worden deze langwerpige ruimtes benut als parkeergarage en in de noordelijk gelegen luifel wordt een indoor atletiek-, honkbal- en cricketaccommodatie gerealiseerd.

Sportverenigingen afkomstig van sportcomplexen Harga en Kethel krijgen een modern onderkomen op het nieuwe SportparkA4 en kunnen zich hierdoor verder ontwikkelen. De ruimte die daar vrijkomt, zorgt voor een kwaliteitsimpuls op het gebied van woningbouw. In de Ontwikkelvisie ‘Schiedam in beweging’ zijn deze kansen beschreven. BGSV is als adviseur betrokken bij de uitwerking van het Sportpark A4 en bij de Ontwikkelvisie ‘Schiedam in beweging’.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Judith de Koster

Gerelateerd project: Ontwikkelvisie Schiedam in beweging

Meer afbeeldingen