Ontwikkelvisie Schiedam in beweging

Schiedam

Met de aanleg van de rijksweg A4 heeft Schiedam de kans om een aantrekkelijk, modern en multifunctioneel park aan te leggen bovenop en naast de A4. BGSV werkte sinds 2010 in opdracht van de gemeente Schiedam als stedenbouwkundig adviseur aan het ontwerp van Sportpark A4 en aan de gemeentelijke ontwikkelvisie ‘Schiedam in beweging’ en de uitwerkingen hiervan. Het merendeel van de plannen is uitgevoerd of in aanbouw.

Met de aanleg van de A4 heeft Schiedam de kans om een nieuw sportpark aan te leggen bovenop en naast de Rijksweg A4. Met het verschuiven en optimaliseren van de sportvelden is gekozen voor drie multifunctionele en strategisch gelegen sportparken voor Schiedam. De verschuiving van sportvoorzieningen naar het tunneldak betekent dat elders in de stad ontwikkelingsruimte ontstaat die kansen biedt voor kwalitatieve impulsen in Schiedam. Er ontstaat ruimte om belangrijke kernwaarden en opgaven uit de Stadsvisie Schiedam 2030 en uit de Woonvisie te verwezenlijken. De ontwikkellocaties bieden naast ruimte voor een belangrijk deel van de woningopgave ook ruimte aan commerciële voorzieningen en bedrijven en ruimte om de groen- en recreatiestructuur te versterken. Door versterking van groene structuren, verbetering van de verblijfskwaliteit en toevoeging van nieuwe parken en verbindingen ontstaat een aanzienlijke groene kwaliteitsimpuls voor de stad. Deze zijn vastgelegd in de ontwikkelvisie die in nauwe samenwerking met de betrokken marktpartijen en klankbordgroepen van sportverenigingen en omwonenden tot stand is gekomen. Voor de realisatie van de ontwikkelvisie is voor een nieuwe manier van samenwerken gekozen waarbij gezamenlijk met marktpartijen is opgetrokken. 

Door slim en strategisch te faseren worden opbrengsten en investeringen optimaal op elkaar afgestemd. 

BGSV is betrokken geweest als ruimtelijk adviseur bij diverse uitwerkingen van de eerste fase binnen de ontwikkelvisie, zoals de ontwikkelingen op Harga en Kethel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Judith de Koster

Gerelateerd project: Sportpark A4

Meer afbeeldingen