Spoorzone

Zwolle

Zwolle zet vol in op de Spoorzone. Een prominent deel van de Spoorzone is in eigendom van de NS. BGSV heeft samen met Urban Xchange de Nota van Uitgangspunten opgesteld voor drie deelgebieden: District Z, Werkplaatsen en Lurelui. Het gebied krijgt een volledig nieuwe identiteit met de karakteristieke hallen als beeldbepalende dragers. De Nota van Uitgangspunten beschrijft de identiteit, de gewenste programmatische mix en het ruimtelijk raamwerk en geeft kaders voor klimaatadaptatie, mobiliteit, beeldkwaliteit en ontwikkelstrategie. Op 7 februari 2022 is de Nota van Uitgangspunten unaniem vastgesteld door de Zwolse gemeenteraad. Per deelgebied zullen de plannen verder worden uitgewerkt in ontwikkeltenders.

De deelgebieden District Z, Werkplaatsen en Lurelui vormen een aaneengesloten schil langs de zuidzijde van het station en het spoor. Samen vormen ze een plangebied van ruim 16 hectare. Het huidige industrieterrein met hallen heeft een besloten en introvert karakter en is afgesloten voor publiek. Kern van de visie is dat het gebied volledig wordt getransformeerd naar een centrumstedelijke omgeving met een heel eigen identiteit. De karakteristieke hallen zijn beeldbepalende dragers. Het oude industriële complex wordt een nieuwe stedelijke hotspot; een publieksbestemming en experimenteergebied tegelijk. Een innovatief gebied waar kunst, cultuur, onderwijs en creatieve makers bij elkaar zitten. Het hele gebied krijgt een gemengd stedelijk karakter met circa 1500 woningen, werkruimtes en een mix aan voorzieningen. 

De deelgebieden worden groen ingericht als een gezonde leefomgeving met veel aandacht voor biodiversiteit en klimaatadaptatie. District Z is de plek waar het groenste station van Nederland wordt gerealiseerd. Voor alle deelgebieden wordt uitgegaan van een mobiliteitsconcept waarbij voetgangers en fietsers prioriteit krijgen en auto’s parkeren in decentrale parkeerhubs. De Werkplaatsen maken prominent onderdeel uit van het innovatiedistrict van de Spoorzone. Slimme maakbedrijven en creatieve industrie & cultuur kunnen zich hier vestigen. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Judith de Koster

Meer afbeeldingen