Rotterdamse Omgevingsvisie

Rotterdam

De trek naar de stad, vergrijzing, energietransitie, klimaatverandering, digitalisering en de opkomst van de netwerksamenleving, het zijn grote ontwikkelingen die de stad Rotterdam raken en voor veranderingen zorgen. Om deze veranderingen in kaart te brengen is een nieuwe omgevingsvisie voor de stad nodig. De visie voor Rotterdam gaat over ‘goede groei’. Om dit concreet te maken zijn er vijf hoofdkeuzes gemaakt over: het prettig leven in de delta, verstedelijken en verbinden, vitale wijken, energie- en grondstoffentransitie en het vernieuwen van het verdienvermogen van de stad.

BGSV heeft in opdracht van de gemeente Rotterdam de nieuwe visie voor de stad vertaald naar kaarten. In een intensief werkproces met de experts binnen de gemeente zijn de verschillende beleidsvelden geïntegreerd tot samenhangende kaartbeelden. Op deze manier kon de gemeente haar toekomstvisie voor de stad aan de inwoners van Rotterdam laten zien. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Christopher de Boer

Meer afbeeldingen