Galgeriet

Monnickendam

Het Galgeriet ligt op een unieke locatie tussen de oude binnenstad van Monnickendam en de haven op het Hemmeland in. Amsterdam ligt op steenworp afstand en met een bootje vaar je zo het IJsselmeer op. Op deze plek, waar nu nog wat verouderde bedrijven en een jachthaven ligt, zal straks een levendige stadswijk gerealiseerd worden met circa 600 a 700 woningen en verschillende commerciële en maatschappelijke functies. Als adviseur van de gemeente Waterland werkt BGSV langdurig aan de ontwikkeling van het Galgeriet.

Door twee havens samen te voegen en bedrijven uit te plaatsen is de kans ontstaan om grenzend aan de oude binnenstad een nieuwe stadswijk te realiseren. Een wijk die nauw aansluit op de sfeer van de historische binnenstad maar ook een eigen identiteit heeft. Voor het stedenbouwkundig plan hebben we ons laten inspireren door de karakteristieken van Monnickendam: lange straten, smalle stegen en stenige kades. Een afwisselend bebouwingsbeeld met kleine huisjes, statige panden, een enkele nurkse loods en een gemengd programma met zowel wonen als werken. Naaste de bebouwde omgeving vormen de weidsheid van de haven, het verticale mastenwoud en de combinatie van warme baksteen kleuren in de binnenstad en ijle kleuren rondom het water inspiratiebronnen voor het plan en de vastgelegde beeldkwaliteit.

Gezien de prominente ligging van het Galgeriet zijn de ambities hoog. Met betrekking tot het creëren van draagvlak bij de bevolking en het bestuur; door het voeren stadsdebatten is de betrokkenheid groot. Met betrekking tot de kwaliteit van de openbare ruimte; ingezet wordt op veel autovrij en hoogwaardig ingerichte openbare ruimte die uitnodigt tot ontmoeten verblijven en bewegen. En uiteraard met betrekking tot de architectonische kwaliteit waaraan middels een beeldkwaliteitsplan in het kwaliteitsteam sturing wordt geven. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margien Oepts 

Meer afbeeldingen