Europakwartier Oost 2

Almere

Europakwartier Oost 2 vormt het laatste deel van Almere Poort en is omgeven door groen- en natuurgebieden. De wijk moet een pilot worden voor duurzame gebiedsontwikkeling. Daarbinnen ligt voor EKO2 de focus op klimaat en biodiversiteit. BGSV heeft samen met landschapsontwerpers Wolbert van Dijk en MaakSpace een verkavelingsplan opgesteld waarin de beoogde maatregelen om biodiversiteit te stimuleren en het gebied klimaatadaptief te maken, een integraal onderdeel zijn geworden van het plan.

 

De wijk heeft binnen Almere Poort een unieke ligging aan de ecologische zone die het Pampushout, het Kromslootpark en het Gooimeer met elkaar verbindt. Onderdeel van de locatie is daarnaast het Cascadepark dat als hoofdgroenstructuur van Almere Poort de aangrenzende woonbuurten met elkaar en met zijn omgeving verbindt. Zo maakt het Cascadepark de nabijheid van de grote groengebieden tot diep in het stadsdeel voelbaar. De locatie wordt doorsneden door reeds bestaande routes van de busbaan en een hoofdwatergang. Binnen deze lijnen maken we drie verschillende woonlandschappen met een eigen karakter, waarbij ook de klimaatambities en het stimuleren van meer biodiversiteit op verschillende manieren is uitgewerkt.

In de kamers van het Cascadepark maken we de Fruittuinen: ontspannen wonen aan smalle informele straten met her en der een fruitboom. De bestaande grondwallen met lindes worden aangevuld met bloem en vruchtdragende heesters. Midden in het gebied maken we de Regen-erven. Hier wordt waterafvoer bovengronds van dak via goot en wadi naar de watergang zichtbaar gemaakt. In het Stadsbos, de grootste buurt van EKO2, verbinden groene vingers de ecologische zone met de watergang. Groene routes voor kleine dieren en verblijfs- en ontmoetingsplekken voor mensen. Juist hier zijn de woningen voor starters gesitueerd zodat een kleine woning en beperkte tuin wordt gecompenseerd door ruim aanwezig openbaar en autovrij groen. In de vingers is voldoende ruimte voor bomen om uit te groeien tot volwassen exemplaren. In alle straten is ruimte ingepast voor een haag of een strook heesters zodat ook in hete zomers het klimaat, ondanks de relatief hoge dichtheid, prettig blijft.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margien Oepts

 

Meer afbeeldingen