Stadsdorp

Hellevoetsluis

BGSV heeft in opdracht van gemeente Hellevoetsluis, Novaform, NLO projectontwikkeling en Hoekse Advies een plan gemaakt voor de revitalisering van een blinde vlek in het centrum van Hellevoetsluis. Het gebied dat wordt ingesloten tussen de Sportlaan, Rijksstraatweg en Amnesty Internationallaan was voorheen voornamelijk in gebruik als bedrijfslocatie en delen waren braakliggend. Een gemiste kans op een centrale plek in het hart van Hellevoetsluis. Voor het totale gebied hebben we in opdracht van gemeente Hellevoetsluis een beeldkwaliteitsplan en het SMP gemaakt. Voor de verschillende deelgebieden hebben we het stedenbouwkundig plan gemaakt en de buitenruimte ontworpen.

De drie deelgebieden waar woningbouw komt hebben een verschillende dichtheid en identiteit. De samenhang is gewaarborgd in de architectonische uitstraling en het ontwerp van de buitenruimte. De groenblauwe structuur vormt een belangrijke drager binnen de wijk en verbindt de verschillende plandelen met elkaar. De deelgebieden hebben een stadse uitstraling in een dorpse ambiance met veel ruimte voor groen en water. De ontwikkeling wordt gekenmerkt door hoge ambities op het gebied van duurzaamheid en er is zorgvuldig gezocht naar een klimaatadaptieve en natuurinclusieve inrichting. 

In het plan wordt een schuifpuzzel gemaakt, waarbij de relocatie van kindcentrum De Samenstroom en sporthal De Eendr8 centraal in het plan ruimte maken om elders in het plangebied vrije kavels, een maatschappelijke voorziening en een seniorenhof te ontwikkelen. In het deelgebied At Home in 3223 van Novaform is een ontspannen woonmilieu gerealiseerd met veel ruimte voor groene plantsoenen en de inpassing van bestaande bomen en houtwallen. Het programma bestaat uit een mix van twee-onder-een-kapwoningen, vrijstaande woningen en rijwoningen. Deelgebied Acapella Wonen is het meest stedelijke deelgebied grenzend aan het voorzieningencluster en de Amnesty Internationallaan. In dit deelgebied komen stedelijke bouwblokken met een breed scala aan woningtypes rondom collectieve binnentuinen. Op zichtlocaties en langs de hoofdstructuur komen voorzieningen in de plint. Auto’s zijn zorgvuldig uit het zicht opgelost, zodat rondom de bouwblokken volop ruimte is voor groen en spelen. In alle deelgebieden is rekening gehouden met de inpassing van 30% sociale woningbouw en 30% groen en water. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sandra van Dijk

Meer afbeeldingen