Laan van Spartaan; Wonen, studeren en sporten

Amsterdam

BGSV heeft in opdracht van het Amsterdamse Stadsdeel Bos en Lommer het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan opgesteld voor de locatie en daarna supervisie gevoerd over de uitvoering daarvan.

Op een ruim tien hectare groot voormalig sportcomplex langs de A10 west wordt een nieuw woon- en voorzieningengebied ontwikkeld. De locatie vormt de schakel tussen de Kolenkitbuurt en het voorzieningen-werkgebied langs de A10 west. Het is onderdeel van het overgangsgebied tussen de westelijke tuinsteden en de oude stadsdelen. Centraal op de locatie zijn twee voetbalvelden en het clubhuis van VVA-Spartaan gesitueerd met daaromheen een openbare verblijfsruimte. Deze bestaat uit een wandel- en trimpad en kleinschalige sport- en speelvoorzieningen. Rond dit open hart van de nieuwe buurt, ligt de bebouwing als een tribune; hoge bebouwing aan de randen van het terrein en lage bebouwing langs de sportvelden, waardoor er een besloten middengebied ontstaat.
Bijzonder is de bebouwing langs de A10 west: het gebouw met innovatieve gevel vormt een gesloten wand vanwege de hoge geluidsbelasting. Naar de ringspoorzijde opent de wijk zich. Hier is contact tussen de buitenwereld en het sportieve groene hart van de Laan van Spartaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karen van Vliet