Gebiedsvisie Mooi Rijnhuizen

Nieuwegein

De gemeente Nieuwegein heeft BGSV gevraagd een visie en een kader op te stellen voor Rijnhuizen, waarin de potentie van het gebied wordt vastgelegd en waaraan verschillende initiatieven van grondeigenaren getoetst kunnen worden. Kantoortransformatie moet leiden tot een gemengd woonwerkmilieu. In verschillende workshops hebben de stakeholders hun bijdrage aan de visie geleverd.

Rijnhuizen is één van de verborgen schatten van Nieuwegein met een fort, een landgoed, een kasteel, een oprijlaan en een oude boomgaard en dat alles met uitzicht op het Merwedekanaal en de oude kern Jutphaas. Aan de andere kant ligt het kantorenpark Rijnhuizen met een sterk versnipperde eigendomssituatie waar zo’n 40% van de ruimte leeg staat. Omdat veel grondeigenaren de potentie van het gebied inzien en kampen met leegstand, zijn er diverse initiatieven voor transformatie van kavels ingediend bij de gemeente. Voor het versnipperde gebied is in de visie een samenhangende ruimtelijke structuur opgetekend, die zoveel mogelijk uitgaat van de al aanwezige elementen. Een herkenbare ontsluitingsstructuur met karakteristieke lanen en een recreatieve structuur met een nieuwe brug, maken het gebied beter toegankelijk. Een waterrijk midden maakt de wijk klimaatbestendig, meer ruimte voor ontmoeting vergroot de leefbaarheid. Cultuurhistorisch waardevolle elementen samen met benoemen van verschillende sfeergebieden zorgen voor een sterke identiteit en een ‘leesbaar’ Rijnhuizen. De realisatie van nieuwe structuur zal gelijk opgaan met (particuliere) initiatieven en dus fasegewijs gerealiseerd worden. In het kwaliteitskader zijn voor initiatiefnemers de spelregels beschreven.  Elk initiatief draagt bij aan de transformatie van het gebied als geheel. Zo ontstaat geleidelijk een levendig woonwerkmilieu.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margien Oepts

Meer afbeeldingen