Dorpsuitbreiding Westerdel

Gemeente Dijk en Waard

Westerdel is een uitbreidingswijk aan de westzijde van het lintdorp Langedijk. Gemeente Dijk en Waard heeft in samenwerking met de ontwikkelende partijen SBB, Heijmans en de VOF Langedijk, BGSV gevraagd een woonwijk te ontwerpen waarin het Langedijks-DNA herkenbaar is.

Na zorgvuldig onderzoek bleken er drie kenmerken te zijn waarin het Langedijks DNA verankerd is. Ten eerste de lagen in het landschap: binnen het casco van de ruilverkavelingslinten wordt een nieuw eilandenrijk gevormd met een zachte overgang naar het landschap aan de westzijde. Grotere en kleinere eilanden wisselen elkaar af en zijn gegroepeerd rond een del (de Noord-Hollandse benaming voor een uitgewaaide waterplas). Ten tweede is de vaarcultuur een belangrijk kenmerk. Van oudsher vervoerden de Langedijkers hun landbouwproducten in het waterrijke gebied per schuit naar de veiling. Nu hebben nog steeds veel mensen een boot. Vanuit Westerdel is daarom een nieuwe vaarverbinding onder de Westelijke Randweg gerealiseerd zodat je kunt varen naar de omliggende recreatiegebieden zoals 'het rijk der duizend eilanden' .

Het derde kenmerk is de aansluiting op de dorpse sfeer. De afwisselende bebouwing langs het dorpslint is hiervoor de inspiratie: variatie in nokrichting, goothoogte, rijlengte, rooilijn, architectonische signatuur en samenhang in kleurenpalet en materiaalgebruik.

Met deze drie kenmerken is er een echte Langedijkse wijk ontstaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Merel Bakker

Meer afbeeldingen