De Mix

Utrecht

In een intensieve coproductie met de buurt heeft BGSV het stedenbouwkundig plan, en in samenwerking met Wolbert van Dijk het inrichtingsplan, gemaakt voor de transformatie van een bouwveld in de Utrechtse wijk Overvecht. In de Mix worden middeldure woningen toegevoegd in een sociale wijk. In de Mix hebben we geluisterd naar bewoners en samen met hen het beste plan gemaakt. De nieuwbouw past binnen de typerende ‘stempelstructuur’. Ook hebben we samengewerkt aan de groene, klimaatadaptieve en gezonde inrichting van het centrale plein, de collectieve binnenhoven met ruimte voor de buurtbewoners om te spelen, ontmoeten en verblijven.

Plan de MIX ligt in de Utrechtse naoorlogse wijk Overvecht Zuid. Utrecht wil niet alleen meer woningen, maar ook een betere verdeling van het aantal sociale huurwoningen over de stad. In Overvecht, met 66% sociale huurwoningen, werken we in opdracht van BPD, de gemeente Utrecht en Mitros aan een meer gemengde wijk. Dat betekent dat er op een welvarender plek in de stad 80 sociale huurwoningen worden gecompenseerd die in Overvecht gesloopt worden. Het plan de MIX in Overvecht zorgt voor een mix van (woon)programma op stedelijk en op buurtniveau. Samen met de bewoners hebben we hier het ‘groenste’ plein gemaakt. Dit bindt bestaande en nieuwe bewoners straks. Ook komen er bedrijfsruimtes voor lokale ondernemers en de fietsenmaakwerkplaats van de betrokken buurtvader.

Als opgave voor de verdichting van de stad hanteert de gemeente Utrecht sinds een paar jaar het ‘groen, tenzij principe’. Het huidige plein is op dit moment weinig aantrekkelijk. Veel verharding en hekken afgeschermd door geparkeerde auto’s. Naast speeltoestellen en een geliefd spetterbadje, ligt een kunstwerk van David van de Kop er verloren bij. In de nieuwe situatie is er autoknip aangebracht, zijn straten versmald en is het parkeren omgedraaid voor direct zicht op het plein. In de totale openbare ruimte komt er bijna twee keer zoveel groen bij. Het regenwater wordt volledig in het gebied opgevangen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Merel Bakker

Meer afbeeldingen