Landschappelijk wonen in Sonniuspark

Son en Breugel

BGSV heeft in opdracht van de gemeente Son en Breugel de plannen opgetekend voor de nieuwste dorpsuitbreiding van Son. Ons plan legt de basis voor de realisatie van een typisch Sonse wijk met een ruime, informele hoofdopzet en verschillende, karakteristieke woonbuurten.

Sonniuspark ligt aan het Dommeldal, direct ten noorden van Son en Breugel. Sonniuspark krijgt een groene uitstraling doordat bestaande landschappelijke elementen zoals houtwallen, lanen en solitaire bomen opgenomen zijn in het ruimtelijk ontwerp. Ook hebben we typisch dorpse elementen uit de directe omgeving, zoals de Brink, het Ven, hofjes en de woonwerkwoning, in het plan opgenomen. Het stedenbouwkundig plan, het beeldregieplan en het inrichtingsplan voor de buitenruimte zijn gelijktijdig ontwikkeld. Dit resulteert in spelregels voor een nauwkeurig afgestemd beeld tussen de architectuur, de inrichting van de kavel en de sfeer van het openbaar gebied.
Sonniuspark wordt gefaseerd gebouwd en het programma ligt niet precies vast. In het ontwerp is de nodige flexibiliteit ingebouwd door in het hele plan een afstand van 30 meter tussen de gevels aan te houden. De inrichting van deze ruimte kan afhankelijk van de markt op dat moment per buurt verschillend worden ingevuld als openbaar gebied of als privéterrein.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margien Oepts