Herinrichting Dorpsstraat

Castricum

Dorpsstraat, de ruimtelijke drager van de historische kern van het dorp Castricum, was toe aan een herinrichting. (Te hard) rijdend en stilstaand autoverkeer domineerde het straatbeeld van deze winkelstraat. De gemeente wilde een dorpse sfeer terug waarbij de verblijfskwaliteit voorop staat.
BGSV adviseerde om van de Dorpsstraat een fietsstraat te maken, waarin de fietsers en voetgangers ruim baan krijgen en de auto’s te gast zijn.

Een brede asfaltrijbaan met parkeervakken aan weerszijden en minimale stoepen voor voetgangers domineerde het beeld van de Dorpsstraat. Voor de herinrichting van de Dorpsstraat is gekozen om een vlak profiel toe te passen van gevel tot gevel. De materialisatie met rode asfaltlopers is afgezoomd met een strook gebakken straatklinkers. Dit maakt de automobilist duidelijk dat de fietser hier voorrang heeft en laat ook het historisch karakter van de Dorpsstraat tot zijn recht komen. Samen met het nieuwe profiel zorgen een aantal markante zitgelegenheden ervoor dat de sfeer van de Dorpsstraat verandert van een doorgaande verkeersroute in een aangenaam verblijfsgebied. In nauwe samenspraak met de winkeliers en stakeholders van de Dorpsstraat heeft BGSV het ontwerp gemaakt voor de nieuwe inrichting. Met een breed commitment voor het plan is de uitvoering voortvarend ter hand genomen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margien Oepts

Meer afbeeldingen