Hanzewijk Kampen

Autovrije hofjes in naoorlogse woonwijk

Een naoorlogse woonwijk met ruim 900 verouderde portiek-etagewoningen en een versleten winkelcentrum nieuw leven inblazen, was de vraag van de gemeente en deltaWonen. Door vervanging van de oude bebouwing, deels met grondgebonden woningen en een verkavelingsopzet met autovrije woonhofjes hebben we deze uitdaging beantwoord.

In de nieuwe verkaveling is de centrale bomenlaan, de Hanzelaan, gehandhaafd als identiteitsdrager van de wijk. De voormalige lange buurtstraten evenwijdig aan de Hanzelaan zijn gewijzigd in korte straatjes, haaks erop. Zo ontstaat een directe relatie met de Hanzelaan en een bestaande singel en groenstrook aan de randen van de Hanzewijk. De auto’s worden geparkeerd in de Hanzelaan en in parkeerkoffertjes aan het begin van de woonhofjes. De woonhofjes zijn verder ingericht met groen. Woningen met veranda’s versterken de informele sfeer. Midden in de wijk, aan weerszijden van de Hanzelaan, zijn een brede basisschool en een winkelcentrum met appartementen ontworpen. Hier komt de nieuwe centrale ontmoetingsplek van de wijk. De stedenbouwkundige opzet maakt een gefaseerde uitvoering mogelijk. Ruim 600 woningen zijn in 2014 gerealiseerd, de Hanzelaan is heringericht en de bouw van het centrum is gestart.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karen van Vliet

Meer afbeeldingen