Keijzershof Pijnacker

Dorps wonen

Keijzershof is de meest recente grote uitbreiding van Pijnacker. BGSV heeft in opdracht van de gemeente een masterplan opgesteld voor heel Keijzershof. In opdracht van marktpartijen zijn verschillende buurten nader uitgewerkt.

Ondanks de ligging midden in de randstad, tussen Den Haag, Zoetermeer en Rotterdam en aan de Randstadrail, stond ons een wijk voor ogen met een dorpse sfeer, passend bij het bebouwingsbeeld van Pijnacker. In het masterplan zijn zowel voor de verschillende buurten als voor de lanen, singels, het groene Vizier en de Dorpsgracht, gedetailleerde stedenbouwkundige richtlijnen opgesteld. Ook is het instrumentarium waarmee een dorpse sfeer gecreëerd kan worden, hier vastgelegd. Het masterplan borgt de samenhang en legt de kwalitatieve basis van de wijk vast. De Erven, een buurt met verschillende pleinen en plantsoenen, is de eerste buurt die is gerealiseerd. De zorgvuldig ontworpen dorpse bebouwing vormt samen met het openbaar gebied een totaalcompositie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margien Oepts

Meer afbeeldingen