BGSV Vinex

Leidschenveen - Den Haag, Stadshagen - Zwolle, Boterdorp-Zuidwest - Bergschenhoek, Keijzershof - Pijnacker, de Zuidlanden - Leeuwarden en IJwijk Floriande - Hoofddorp

Onze handtekening staat onder een zestal grote Nederlandse woonwijken, die in ruim tien jaar zijn gebouwd. In de tijd dat in Nederland bijna een miljoen woningen gerealiseerd moesten worden concentreerden wij ons op de het zoeken naar beeldmiddelen om deze omvangrijke wijken identiteit te geven. Hier gold de wet van de grote getallen. In totaal realiseerden we in deze wijken ruim 27.000 woningen, 5 winkelcentra en 12 scholen. De strategieën verschilden enorm. Van het bouwen in hogere dichtheden bij knooppunten in de randstad tot het benoemen van een kleinschalige uitbreidingsstrategie van buurtschappen in Leeuwarden. Steeds analyseerden we nauwgezet de cultuurhistorische en landschappelijke kenmerken om de wijken gelaagdheid te geven. Ook deden we uitvindingen door de technische randvoorwaarden op een creatieve manier te vertalen: hierdoor ontstond bijvoorbeeld het akoestisch landschap in Leidschenveen waar een geluidswal een recreatief landschap werd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karen van Vliet