Gewonnen! 100 dagen challenge Utrecht

17 december 2018

Gewonnen: 100 dagen challenge Utrecht Overvecht

De Provincie Utrecht heeft in het kader van de Actieagenda Woningmarkt de markt uitgedaagd om in 100 dagen met goede, concrete ideeën te komen om de woningbouwproductie te versnellen.

BPD, Mitros en de gemeente Utrecht hebben BGSV in dit licht gevraagd een haalbare stedenbouwkundigvisie op te stellen voor een deel van de naoorlogse wijk Utrecht Overvecht.

Het idee is om meer middendure huur toe te voegen aan het eenzijdige aanbod in Overvecht, en sociale huur toe te voegen op een andere locatie in Utrecht om zo een betere menging in de wijk en stadsbreed voor elkaar te krijgen. Door intensieve en enthousiaste inzet van alle betrokkenen lukte het om gezamenlijk binnen 100 dagen te komen tot een goed plan. Na de 100 dagen wonnen we deze challenge van de Provincie Utrecht!